Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για την Ηλεκτροτεχνική ΑΤΕΒΕ πολύ βασικό παράγοντα της επίτευξης των στόχων της. Η εταιρεία διαθέτει μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη και διατήρηση ικανών στελεχών καθώς και στην συνεχή εκπαίδευση του. Πιο αναλυτικά η εταιρεία απαρτίζεται από:

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Διοικητικό Προσωπικό 4 5 6 6 5 5
Διπλωματούχοι Μηχανικοί 2 4 5 4 6 6
Υπομηχανικοί 8
Εργοδηγοί 10 13  12  12  12  12 
Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι 20 20  25  25  20  25 
Τεχνίτες Μονταδόροι 10 10  15  15  18  15 
Ηλεκτροσυγκολλητές 2
Βοηθοί Ηλεκτρολόγοι 30 35  35  40  30  30 
Βοηθοί Μονταδόροι 8 10  10 
ΣΥΝΟΛΟ 94 107  120  127  111  113 

Η εταιρεία είναι πλήρως οργανωμένη με γενικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει:

150 m2 Κεντρικά Γραφεία

350 m2 Αποθήκες

160 m2 Containers

2 Φορτηγά με παπαγάλο

1 Περονοφόρο

4 Λεωφορεία

ΤΟΛ