Η Ηλεκτροτεχνική ιδρύθηκε το 1986 στην Κοζάνη. Απέκτησε την εμπειρία της σε όλους τους Σταθμούς Παραραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπου η νέα τεχνολογία, οι υψηλές τεχνικές προδιαγραφές και η πολυπολοκότητα των εγκαταστάσεων απαιτούν οργάνωση πολύ υψηλού βαθμού.

Στα πλεονεκτήματα της περιλαμβάνονται εκατομμύρια εργατοώρες σε μεγάλα έργα όπως:

  • Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς
  • Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς
  • Σταθμούς Συνδυασμένου Κύκλου
  • Βιομηχανίες
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Γερανούς Λιμένων
  • Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα
  • Ανέγερση μηχανημάτων εξόρυξης και μεταφοράς λιγνίτη

Η Ηλεκτροτεχνική επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε ολόκληρη την Ελλάδα αναλαμβάνοντας πάντα έργα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών.

Τα πολύ καλά εκπαιδευμένα στελέχη της Ηλεκτροτεχνικής, η τέλεια οργάνωση αλλά κυρίως οι συστάσεις της, εγγυώνται την καλύτερη και οικονομικότερη λύση σε οποιοδήποτε εργασία που σχετίζεται με τη βιομηχανική ανέγερση, συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμών υψηλής ποιότητας. 

Οι αλλεπάλληλες επιτυχίες της εταιρείας στο βιομηχανικό χώρο αποτελούν παρακαταθήκη γνώσης και εμπειρίας που κάθε στιγμή είναι στη διάθεση του πελάτη.

Η Ηλεκτροτεχνική θεωρείται η πλέον εξειδικευμένη εταιρεία σε θέματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά από πολλά χρόνια επιτυχημένης πορείας, σκοπός της Ηλεκτροτεχνικής είναι να ικανοποιεί πλήρως, ποιοτικά και ποσοτικά, τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των υπηρεσιών της και να βελτιώνει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην αγορά.