• Μοναδική λειτουργία για ακριβείς μετρήσεις τάσεις και συχνότητας σε κινητήρες ρυθμιζόμενης ταχύτητας και άλλου εξοπλισμού με ηλεκτρικό θόρυβο
  • Ενσωματωμένο θερμόμετρο επιτρέπει εύκολα να διεξάγουμε μετρήσεις θερμοκρασίας χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστό όργανο.
  • Πραγματική RMS AC τάση και ρεύμα για ακριβείς μετρήσεις σε μη γραμμικά σήματα.
  • Μετρήσεις ως 1000 V AC και DC
  • Μέτρηση ως 10Α, 20Α μέχρι 30 sec
  • Ενσωματωμένο θερμόμετρο επιτρέπει να κρατάτε ένα λιγότερο εργαλείο (περιλαμβάνεται TC ακροδέκτης)
  • Συχνότητα ως 200 kHz και % περιοδικού κύκλου
  • Δοκιμή αντίστασης, συνέχειας και διόδου
  • Εγγραφή μέγιστου/ελάχιστου/ μέσου όρου με ειδοποίηση Min/Max για την καταγραφή των μεταβολών αυτόματα.