Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση οργάνων και Υ/Σ 400 kV στην Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου του Αλουμινίου της Ελλάδας - METKA/RODAXA