Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στη νέα Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου παραγωγής ηλεκτρισμού 850 MW στην πόλη Brazi της Ρουμανίας - METKA