Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία της νέας μονάδας.