Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση καθώς και αντικεραυνική προστασία, πυρανίχνευση, κλιματισμό και εγκατ. και ρύθμιση οργάνων στο Χημείο, Βιολογικό Καθαρισμό και Αντλιοστάσια της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.