Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και περιμετρικής γείωσης Υ/Σ και κτιρίων στην Μ.Σ.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.