Πλήρης Ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση νέων σαρανταεπτά Η/Ζ σε:

ΣΥΡΟ

ΛΕΣΒΟ

ΧΙΟ

ΣΥΜΗ

ΠΑΤΜΟ

ΣΙΦΝΟ

ΡΟΔΟ

ΜΥΚΟΝΟ

Πλήρης ηλεκτρολογική και μηχανολογική εγκατάσταση 14 γεννητριών πετρελαίου στα ακόλουθα νησιά:

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΣΙΦΝΟΣ

ΚΥΘΝΟΣ

ΣΑΜΟΣ

ΣΚΥΡΟΣ

ΣΥΜΗ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ