Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση ηλεκτροστατικών φίλτρων και συστήματος αποκομιδής Τέφρας