Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων.

Πλήρεις δοκιμές και θέση σε λειτουργία των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρεις δοκιμές και θέση σε λειτουργία του συστήματος Ιπτάμενης Τέφρας.