Εγκατάσταση οπτικής ίνας με το σύστημα μικροτάφρου μεταξύ Σκλήθρου και Λέχοβου του Νομού Φλώρινας