Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση του Υποσταθμού 150/20kV.