Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση του υποσταθμού 150/20kV.