Πλήρης ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση επτά Υποσταθμών 150/25kV κατά μήκος της σιδηροδρομικής Γραμμής Αθηνών - Θεσσαλονίκης.