Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του σταθμού