Έργα πολιτικού μηχανικού καθώς και πλήρης ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, APS 1015C.

Θέση σε λειτουργία τεσσάρων Φωτοβολταϊκών συστημάτων για κεραίες.