Ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση του παραγωγικού εξοπλισμού.