Ηλεκτρολογική μελέτη και εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας γάλακτος στο εργοστάσιο.