Πλήρης Ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση Σταθμού Βιολογικού Καθαρισμού στην ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης.