Ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση ανέγερση του Αντλιοστασίου Τηλεθέρμανσης στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας  (ΖΕΠ).