Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 1991-1993 με ανάδοχο την PANAFON. Περιγραφή έργου: Εγκατάσταση κέντρων συστήματος Τηλεπικοινωνιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέροια κ.λ.π.

Εγκατάσταση των αναμεταδοτών της κινητής τηλεφωνίας, ανακλαστήρων και κεραιών.

Εγκατάσταση των αναμεταδοτών της κινητής τηλεφωνίας, ανακλαστήρων και κεραιών.