Έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 1988-1990 με αναδόχους τις ΙΝΤΡΑΚΟΜ/ΔΕΗ ΑΕ. Περιγραφή έργου: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 4 Ταινιοδρόμων στο Ορυχείο Αμυνταίου.


Επιστροφή