Έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 2000-2003 με ανάδοχο την ALSTOM. Περιγραφή έργου: Εγκατάσταση ηλεκτρικής πέδης Ταινιοδρόμων στο Ορυχείο Κύριου Πεδίου.

Επιστροφή