Έργο το οποίο εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 1991-1993 με ανάδοχους τις ΙΝΤΡΑΚΟΜ/ΕΤΕΚΑ/ΔΕΗ. Περιγραφή Έργου: Δοκικές και θέση σε λειτουργία 9 Ταινιοδρόμων στο Ορυχείο ΔΕΗ Μεγαλόπολης.
Έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 1991-1993 με ανάδοχους τις ΕΤΕΚΑ/ΔΕΗ.  Περιγραφή Έργου: Ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση Πύργου Ελέγχου Ταινιοδρόμων, δοκιμές και θέση σε λειτουργία στο Ορυχείο ΔΕΗ Μεγαλόπολης.
Έργο που πραματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 1991-1993 με ανάδοχο τις ΕΤΕΚΑ/ΔΕΗΠεριγραφή Έργου: Δοκιμές και θέση σε λειτουργία 4 Ταινιοδρόμων στο Ορυχείο ΔΕΗ Μεγαλόπολης.
Έργο το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 1991-1993 με αναδόχους τις ΕΤΕΚΑ/ΔΕΗ. Περιγραφή Έργου: Δοκιμές και θέση σε λειτουργία των επειγότων Ταινιοδρόμων στο Ορυχείο ΔΕΗ Μεγαλόπολης.
Έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 1991-1993 με αναδόχους την ΕΤΕΚΑ. Περιγραφή Έργου: Παρακολούθηση κατα την εμπορική λειτουργία των επειγόντων Ταινιοδρόμων στο Ορυχείο ΔΕΗ Μεγαλόπολης.

Επιστροφή