Έργο το οποίο εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 1988-1990 με ανάδοχους τις ΙΝΤΡΑΚΟΜ/ΕΤΕΚΑ/ΔΕΗ. Περιγραφή Έργου: Δοκικές και θέση σε λειτουργία 6 Ταινιοδρόμων στο Ορυχείο Καρδιάς.
Έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 1988-1990 με ανάδοχους τις ΙΝΤΡΑΚΟΜ/ΕΤΕΚΑ/ΔΕΗ.  Περιγραφή Έργου: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Υποσταθμού 150/20kV στο Ορυχείο Καρδιάς.
Έργο που πραματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 1988-1990 με ανάδοχο την ΑΜΠΕΡ. Περιγραφή Έργου: Ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση του Πύργου Ελέγχου Ταινιοδρόμων στο Ορυχείο Καρδιάς.
Έργο το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 1988-1990 με αναδόχους τις ΙΝΤΡΑΚΟΜ/ΕΤΕΚΑ/ΔΕΗ. Περιγραφή Έργου: Δοκιμές και θέση σε λειτουργία 8 Ταινιοδρόμων με πλήρως αυτοματοποιημένες κεφαλές οδήγησης (9,5 Km) στο Ορυχείο Καρδιάς.
Έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 1997-1999 με αναδόχους τις ΑΜΠΕΡ/ΔΕΗ. Περιγραφή Έργου: Αυτοματοποίηση των ταινιοδρόμων με PLC στο Ορυχείο Καρδιάς.
Έργο που πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1994-1996 με αναδόχους τις GROUP SCHNEIDER/ΔΕΗ. Περιγραφή Έργου: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και εγκατάσταση οργάνων σε 3 Ταινιόδρομους Τέφρας στο Ορυχείο Καρδιάς.
Έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 1997-1999 με ανάδοχους τις ΑΜΠΕΡ/ΔΕΗ. Περιγραφή Έργου:  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Πύργου Ελέγχου Ταινιοδρόμων στο Ορυχείο Καρδιάς.

 

Επιστροφή