Εγκατάσταση των ηλεκτροπαράγωγων ζευγών καθώς και όλες τις ασφαλισμένες παροχές σε όλες τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της επικράτειας.