Πλήρης ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση δύο γερανών περισυλλογής Container.