Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 2007-2010 με την ΔΕΗ ΑΕ. Περιγραφή έργου: "Ηλεκτρολογική αποκατάσταση των ζημιών πυρκαγιάς στο Λεβητοστάσιο της Μονάδος ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς.

Επιστροφή