Έργο το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 1991-1993 με αναδόχους τις AEG Ελλάς/ΔΕΗ. Περιγραφή έργου: Εγκατάσταση του φωτισμού και της γείωσης καθώς κατι του συστήματος ελέγχυ για την μεταφορά τέφρας και λιγνίτη της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης.
Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 1994-1996 με ανάδοχους τις HARTMAN & BRAWN/ΒΙΟΚΑΤ/ΔΕΗ ΑΕ. Περιγραφή έργου: Μετατροπή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο κτήριο των σπαστήρων του λιγνίτη της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης
Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 2007-2010 με ανάδοχους τις ABB/ΔΕΗ ΑΕ. Περιγραφή έργου: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος Αποθείωσης της Μονάδας V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. 

Επιστροφή