Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 1991-1993 με αναδόχους έργου τις ΑΕΓΕΚ/HIDROGRANDIA-ASI RCC/PCC SA. Περιγραφή έργου: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση του συστήματος επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας της μονάδας IV στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας.
Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 1994-1996 με ανάδοχους τις ΑΕΓΕΚ/FOGI. Περιγραφή έργου: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του συστήματος ιπτάμενης τέφρας ΑΗΣ Πτολεμαίδας.
Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 1994-1996 με την ΔΕΗ. Περιγραφή έργου: Εγκατάσταση του καταστρεμένου Μετασχηματιστή Βοηθητικών της Μονάδος IV του ΑΗΣ Πτολεμαίδας.
Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 1994-1996 με την ΔΕΗ. Περιγραφή έργου: Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της Καθοδικής Προστασίας της Μονάδας IV του ΑΗΣ Πτολεμαίδας.

 

 

 

Επιστροφή