Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 1994-1996 ανάδοχος του οποίου ήταν η ΑΕΓΕΚ Α.Ε./ΔΕΗ Α.Ε. Περιγραφή έργου:Eγκατάσταση του συστήματος, φωτισμού, τηλεφώνων, μεγαφώνων, πυρανίχνευσης και πυροσβέσης καθώς και του συστήματος θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ V.
Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 1994-1996 με ανάδοχο έργου την ΜΕΤΚΑ Α.Ε./ΔΕΗ Α.Ε. Περιγραφή έργου: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρεις δοκιμές και θέση σε λειτουργία του συστήματος Ταινιοδρόμου ιπτάμενης και υγρής τέφρας του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ V.
Έργο που εκτελέστηκε την περίοδο 1997-1999 ανάδοχος του οποίου ήταν η ΜΕΤΚΑ Α.Ε./ΔΕΗ Α.Ε. Περιγραφή έργου: Αυτοματοποίηση του συστήματος εκκαπνισμού των Λεβητών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ΙΙΙ/IV.
Έργο που εκτελέστηκε την χρονική περίοδο 2000-2003 με ανάδοχο την ALSTOM/ΜΕΤΚΑ Α.Ε./ΔΕΗ Α.Ε. Περιγραφή έργου: Ηλεκτρολογική αποκατάσταση του κατεστραμμένου από πυρκαγιά μηχανοστασίου του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου II.
Έργο που εκτελέστηκε το 2007 με ανάδοχο έργου /ΔΕΗ. Περιγραφή έργου: Αντικατάσταση του DCS στις μονάδες III & IV ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.
Έργο το οποίο εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 2004-2006 με ανάδοχους τις ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ. Περιγραφή έργου: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση νέων αντλιοστασίων στον ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και την πόλη της Κοζάνης.