Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση οργάνων και Υ/Σ 400KV στην Μονάδα Συνδυασμενου Κύκλου του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.