Κατασκευή και τοποθέτηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών πινάκων για το σύστημα τηλεχειρισμού των Υποσταθμών Κατασκευή ηλεκτρονικών πινάκων αυτοματισμού.