Πλήρης ηλεκτρολογική και μηχανολογική εγκατάσταση Υ/Σ 20/150kV Αιολικού Πάρκου ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΒΒ ΑΕ