Πλήρης ηλεκτρολογική και μηχανολογική εγκατάσταση Υ/Σ 20/150 kV Αιολικού Πάρκου ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΒ ΑΕ