Ηλεκτρολογική και μηχανολογική εγκατάσταση επτά (7) Υποσταθμών 150/20kV σε:

  • Στεφανοβίκιο
  • Βούναινα
  • Καμμένα Βούρλα
  • Νικήτη
  • Καλαμπάκα
  • Κεραμωτή