Ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση Υποσταθμών 20/150kV Αιολικού Πάρκου σε:

  • Κορώνεια Βοιωτίας
  • Ημεροβίγλι Κεφαλληνίας
  • Δορίζα Αρκαδίας
  • Ελικής Αιγίου
  • Μολαούς Λακωνίας