Επίβλεψη ανέγερσης ηλεκτρολογικών εργασιών στην Μονάδα Παραγωγής ισχύος 701MW.