Επίβλεψη ανέγερσης ηλεκτρολογικών εργασιών και commissioning στην Μονάδα Παραγωγής Ισχύος 775MW.