Επίβλεψη ανέγερσης ηλεκτρολογικών εργασιών και commissioning στην Μονάδα Παραγωγής Ισχύος 146MW.