Επίβλεψη ανέγερσης ηλεκτρολογικών εργασιών και commissioning στην Μονάδα Παραγωγής ισχύος (2x440)MW.