Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση πέντε Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου.