Πλήρης Ηλεκτρολογική εγκατάσταση εικοσιτριών (23) Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου.