Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 1999 ανάδοχος του οποίου ήταν η ALSTHOM ATLANTIQUE/ΔΕΗ Α.Ε. Περιγραφή έργου: Εγκατάσταση καθοδικής προστασίας στις μονάδες Ι/ΙΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου.
Το έργο με ανάδοχο την ΒΙΟΚΑΤ/ΔΕΗ Α.Ε. εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 1988-1990. Περιγραφή:Εγκατάσταση του εφεδρικού φωτισμού των μονάδων Ι/ΙΙ στον ΑΗΣ Αμυνταίου.