Ασφάλεια

Η Ηλεκτροτεχνική, πιστή στις υψηλές προδιαγραφές που έχει θέσει από την ίδρυσή της, ακολουθεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού της με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς επίσης και τους κανόνες ασφάλειας που έχει θεσπίσει η ΔΕΗ.

Διαχείριση ποιότητας


Η Ηλεκτροτεχνική προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών που επικυρώνονται από το πιστοποιητικό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008.

iso
Στην πολιτική της Ηλεκτροτεχνικής περιλαμβάνονται:

  • Ο διαρκής έλεγχος της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • Η προσπάθεια βελτίωσης και  εκσυγχρονισμού όταν κρίνεται απαραίτητο.
  • Η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού στη διασφάλιση της ποιότητας.
  • Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού.

Στόχος όλων των πιο πάνω είναι η διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και η συνεχής προσαρμογή της εταιρείας στις απαιτήσεις της τεχνολογικής εξέλιξης.